Wszyscy zachwycają się starożytnymi porządkami architektonicznymi, wątkami murów i freskami odnajdowanymi w licznych zespołach archeologicznych Grecji, ale ilu z nas zna najsławniejszych twórców współczesnej sztuki greckiej?

Grecja | Starożytna piękność
Grecja | Starożytna piękność (by bonvivant)

Sztuka starożytna

Najważniejsze okresy w dziejach sztuki starożytnej Grecji:

  • 1150-900 p.n.e. – Wieki ciemne, okres submykeński i protogeometryczny
  • 900-720/700 p.n.e. – Okres geometryczny
  • 720/700-480 p.n.e. – Okres archaiczny
  • 480-400 p.n.e. – Okres klasyczny

Twórczość wybitnych rzeźbiarzy: Myrona (Dyskobol, Atena z Marsjaszem), Fidiasza (Atena Promachos, Atena Lemina , Atena Partenos, Zeus Olimpijski) i Polikleta (Doryforos, Diadumenos)

  • 400-323 p.n.e. – Późny okres klasyczny

Twórczość drugiego pokolenia wielkich rzeźbiarzy: Skopasa (Afrodyta Pandemos, Afrodyta z Samotraki, Szalejąca menada), Praksytelesa (Satyr nalewający wino, Apollin zabijający jaszczurkę,  Artemida spinająca peplos) i Lizypa (Herakles Farnezyjski, portrety Aleksandra Wielkiego).

  • 323-30 p.n.e. – Okres hellenistyczny

Sztuka współczesna

Przyjrzyjmy się bliżej sylwetkom wybranych twórców współczesnej sztuki greckiej.

Do najbardziej znanych malarzy greckich zaliczają się: Yannis Spyropoulos, Vasso Kataki, Cosmas Ksenekis i Nikos Georgiadis.

Na międzynarodowej arenie znalazły się także dzieła przedstawicieli „najbardziej greckiej ze sztuk”, mianowicie: rzeźby. Należy wymienić tu takich twórców jak Yannis Sklavos i Theodoros.

Grecja jest wyjątkowym krajem, gdzie na przestrzeni wieków przenikały się tradycje starogreckie i bizantyjskie. Dlatego też nowożytne budownictwo napotykało wiele przeszkód i problemów przede wszystkim dotyczących kwestii „połączenia w estetyczną całość” zabytków i nowoczesnych konstrukcji. W dziedzinie architektury największy rozgłos zyskała w latach 50. szkoła architektów greckich kierowana przez Konstantinosa Doxiadisa.

Grecja | Unikatowa architektura grecka
Grecja | Unikatowa architektura grecka (by wolfgangstaudt)

Artyści mogli wówczas wprowadzić w życie wiele swoich projektów, szczególnie w Atenach i Salonikach. Konstantinos Doxiadis zasłużył się także jako twórca dziedziny zwanej ekistyką, polegającej na planowaniu i projektowaniu osiedli mieszkalnych przy uwzględnieniu środowiska fizycznego i społeczno-kulturowego jego mieszkańców.

Niestety w latach powojennych architektura Grecji daleka była od wymogów nowoczesnego budownictwa, skupiano się przede wszystkim na prostych i tanich rozwiązaniach.

Z czasem miejsce Doxiadisa jako „mistrza greckich architektów” zajął Dimitris Pikionis. Twórca ten wyznawał ideę łączenia w sobie wątków grecko-bizantyjskich z nowoczesną stylistyką. Jemu właśnie zawdzięczają Grecy projekt zabudowy obszaru wokół Akropolu. Ponadto podziwiać możemy dzieła innych architektów np. kampus uniwersytecki w Salonikach autorstwa Finesa i Papaioannou oraz hotele zaprojektowane przez Arisa Konstantinidisa (np. Hotel Xenia).