Jednostką monetarną Grecji jest euro i żadne inne waluty nie są tu akceptowane. Pieniądze bez problemu możemy wymieniać w bankach, które są czynne zazwyczaj od 9:00 do 14:00, a także w kantorach i w specjalnych maszynach znajdujących się na lotniskach.

Grecja | Grecka moneta o nominale 1 euro ma na awersie wizerunek sowy. Ptak ten symbolizuje mądrość Ateny a w starożytności widniał także na tetradrachmie ateńskiej z ok. 490 r. p.n.e.
Grecja | Grecka moneta o nominale 1 euro ma na awersie wizerunek sowy. Ptak ten symbolizuje mądrość Ateny a w starożytności widniał także na tetradrachmie ateńskiej z ok. 490 r. p.n.e. (by dullhunk)

Banknoty euro zarówno w Grecji, jak i w całej strefie euro posiadają siedem nominałów: 5, 10, 20, 50, 100, 200 i 500. Monety zaś mają wartość: 1, 2 euro i 1, 2, 5, 10, 20 i 50 euro centów. Wszystkie banknoty w krajach strefy euro są identyczne, te greckie wyróżnia jedynie nazwa waluty zapisana greką.

 

Jeśli chodzi o monety, to ich rewersy (strony ukazujące nominał) są takie sam we wszystkich krajach strefy euro, awersy zaś zawierają zwykle jakieś elementy charakterystyczne dla danego państwa. Na awersie greckich monet możemy dostrzec także napis: Λεπτόν lub Λεπτά (odpowiednio w liczbie pojedynczej i mnogiej), co jest nazwą tradycyjnej jednostki monetarnej Grecji – lepto (l mn. lepta) – niegdyś części drachmy.

Wszystkie monety euro, niezależnie od widniejącej na nich symboliki, są tak samo ważne we wszystkich krajach należących do strefy euro.

Euro pojawiło się w Grecji w 2002 r. zastępując dotychczasową drachmę. Drachma była jednostką monetarną zarówno starożytnej, jak i nowożytnej (od 1832 r.) Grecji.

Starożytna drachma (w tłumaczeniu: "garść") była monetą srebrną, równą wartości sześciu oboli.

Wprowadzona w 1832 r. nowożytna drachma dzieliła się na 100 lepta.